Autors: / 01.03.2015 / Interesanti, Par copi / Nav komentāru

Visiem kādreiz ir nācies izjust makšķerēšanas sniegto mieru un saikni ar dabu. Pie mums Jūs varēsiet to izbaudīt atkal un atkal sēžot ērtās laivās un sajūsmināties par fantastisko lomu no Sāruma ezera, jo tas ir pilns dzīvības visu cauru gadu -līdakas, zandarti, raudas, brekši, līņi, asari, karpas, zuši un daudz citu zivju sugas. Katrs makšķernieks zin, ka ir jāievēro Latvijas Valsts Ministru kabineta izdotie makšķerēšanas noteikumi.

 • Makšķerniekam jāiegādājas makšķerēšanas karte. To iespējams iegādāties ne tikai makšķerēšanas karšu izplatīšanas vietās – specializētajos makšķernieku veikalos, zooveikalos, sporta veikalos, Latvijas pasta nodaļās un citur, bet arī elektroniski interneta mājas lapā www.makskeresanaskarte.lv, kas izmaksā uz 3 mēnešiem 7.11 eiro vai uz visu gadu 14.23 eiro. Bez tās makšķerēt atļauts personām, kas jaunākas par 16 gadiem un vecākas par 65 gadiem, kā arī invalīdiem. Nepieciešami personas dokumenti.
 • Iekšējos ūdeņos makšķerniekam vienlaikus atļauts izmantot ne vairāk kā 2 makšķerēšanas rīkus, ja katram rīkam ir ne vairāk par 3 jebkura veida āķiem. Vairākžuburu āķi uzskata par vienu āķi.
 • Vienā makšķerēšanas reizē vienam makšķerniekam lomā atļauts uzglabāt un paturēt:
  – akmeņplekstes, varavīksnes foreles, līdakas, līņus, mencas, sapalus, vēdzeles, vimbas, zandartus, zušus – 5 no katras sugas;
  – ālantus, salates (meža vimbas), samus, strauta foreles – 3 no katras sugas;
  – alatas, sīgas – 1 no katras sugas;
  – taimiņus, lašus, kas noķerti jūras ūdeņos, kā arī Buļļupē, Sausajā Daugavā un Daugavā, posmā no ietekas jūrā līdz Rīgas HES, – 1 no katras sugas, bet pārējos iekšējos ūdeņos – saskaņā ar licencētās makšķerēšanas nolikumiem;
  – asarus, kas noķerti iekšējos ūdeņos, un plekstes, kas noķertas jūras ūdeņos – 5 kilogramus no katras sugas;
  – asarus, kas noķerti jūras ūdeņos, un salakas, kas noķertas jūras ūdeņos un iekšējos ūdeņos – 10 kilogramu no katras sugas;
  – pārējo sugu zivis – bez skaita un svara ierobežojuma.
 • Lomā atļauts paturēt zivis, kas atbilst šādam pieļaujamam garumam:
  – lasi – sākot ar 60 centimetriem;
  – līdaku, taimiņu un samu – sākot ar 50 centimetriem;
  – salati (meža vimbu) un zandartu – sākot ar 45 centimetriem;
  – zuti – sākot ar 40 centimetriem;
  – strauta foreli – no 30 līdz 40 centimetriem;
  – mencu – sākot ar 38 centimetriem;
  – akmeņpleksti, alatu, ālantu, līni, sapalu, sīgu, varavīksnes foreli, vēdzeli un vimbu (izņemot vimbu, kura noķerta Daugavā, virzienā no Rīgas HES augšup pret straumi un kurai pieļaujamais garums nav noteikts) – 30 centimetru;
  – asari, kas noķerts jūras ūdeņos, – 17 centimetru.
 • Visu sugu zivju garumu nosaka, mērot attālumu no purna gala līdz astes spuras galam.
 • Sezonālie aizliegumi makšķerniekiem:
  – nēģus – visu gadu;
  – lašus un taimiņus:
  * iekšējos ūdeņos visu gadu, izņemot Buļļupē, Sausajā Daugavā un Daugavā, posmā no ietekas jūrā virzienā augšup pret straumi līdz 700 metru no Rīgas HES, kā arī licencētās makšķerēšanas nolikumos norādītajās vietās un laikā;
  * jūras ūdeņos no 1.oktobra līdz 15.novembrim;
  – līdakas – no 1. marta līdz 30. aprīlim;
  – zandartus – no 16. aprīļa līdz 31. maijam;
  – alatas – no 16. marta līdz 15. maijam;
  – sīgas, strauta foreles un repšus (ripusus) – no 1. oktobra līdz 30. novembrim;
  – salates (meža vimbas) – no 1.marta līdz 15.maijam.
 • No 1.marta līdz 30.aprīlim aizliegta jebkura veida makšķerēšana:
  – no laivām un citiem peldošiem transportlīdzekļiem visās ūdenstilpēs, izņemot makšķerēšanu jūras ūdeņos un licencētās makšķerēšanas nolikumos norādītajās vietās;
  – kanālos un caurtecēs, kas savieno ezerus ar upēm, ezerus un upes ar Baltijas jūru vai ar Rīgas jūras līci, kā arī ezerus savstarpēji.
 • Makšķerniekam ir šādi pienākumi:
  – makšķerēšanas vietā uzrādīt kontrolei makšķerēšanas kartes, licences un citus dokumentus saskaņā ar šiem noteikumiem, kā arī makšķerēšanas rīkus un lomu;
  – izmantot visus nepieciešamos palīglīdzekļus un paņēmienus, lai zivi saudzīgi uztvertu un atbrīvotu no āķa, un nekavējoties atlaist ūdenī zivis un vēžus, ko nav atļauts iegūt un paturēt. Ja nav iespējams āķi saudzīgi izņemt no zivs mutes, makšķerēšanas rīka auklu pārgriež;
  – nosūtīt valsts zinātniskajam institūtam “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts” (Rīgā, Daugavgrīvas ielā 8 ) zivij piestiprināto numurēto zīmi ar zinātniski pētnieciskās iestādes nosaukumu vai abreviatūru, ja lomā ir iegūta pētījumu nolūkos iezīmēta zivs;
  – lomā paturamās zivis nogalināt uzreiz pēc to noķeršanas, izņemot gadījumus, ja zivis uzglabā ūdens vidē dzīvas un peldus stāvoklī, kā arī makšķerējot uz ledus. Tad zivis nogalina, tiklīdz makšķerēšana ir pabeigta;
  – saudzīgi izturēties pret dabu, nepiesārņot ūdenstilpes un to piekrastes joslu.
 • Makšķerēšanas noteikumu pārkāpēji tiek saukti pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Uzraksti komentāru